U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Kwaliteitsmanagement

Bij kwaliteitsmanagement worden er periodiek inspecties uitgevoerd op het werk.

Per onderdeel (fundering, begane grondvloer, gevel enz) wordt minimaal één inspectie uitgevoerd.

De inspecties worden naar gelang het werk vordert uitgevoerd. Uiteraard gebeurt dit ook onaangekondigd.

De resultaten worden in een digitale rapportage verwerkt en onderbouwd met beeldmateriaal.

 

Momenteel is wetsvoorstel ingediend voor de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in de bouw,

waarmee de bouwtechnische toets en toezicht voor het bouwen wordt overgelaten aan de markt.

 

Verbeterde kwaliteitsborging is veel meer dan een kwaliteitsverklaring van een woning of gebouw.

Verbeterde kwaliteitsborging staat voor kwaliteit bij oplevering; een tevreden klant waarbij conformiteit met wet- en regelgeving vanzelfsprekend is!

Een as-built-dossier waarmee aangetoond is dat aan het Bouwbesluit is voldaan. Ook wij zijn ons volop aan het voorbereiden om invulling aan deze kwaliteitsborging te geven.

Houd hiervoor onze nieuwspagina in de gaten!

 

 

 

 

 

Inhoud